Skip to content

MISIJA IR VIZIJA, VERTYBĖS

VIZIJA

Mūsų vizija – būti modernia bendradarbiaujančia bendruomene, teikiančia  kokybiškas sveikatos priežiūros bei socialines paslaugas bendruomenėje ir efektyviai vykdyti jai steigėjų deleguotas funkcijas.

 

Misija, Vizija, Vertybės

MISIJA

Mūsų misija – užtikrinti kuo geresnę pacientų ir jų šeimos narių gyvenimo kokybę, tenkinti gyvybinius poreikius (fizinius, psichologinius, socialinius, dvasinius), sudaryti poreikius atitinkančias gyvenimo sąlygas; užtikrinti teisių įgyvendinimą, ypatingą dėmesį skirti psichologinei bei socialinei adaptacijai, teikti sveikatos priežiūros bei socialines paslaugas, padedant spręsti paciento ir jo šeimos fizines, psichosocialines ir dvasines problemas.

Mūsų vertybės

Esame nevyriausybinė organizacija, kuri savo veikloje remiasi krikščioniškomis vertybėmis, tačiau  pagalbą įstaigoje gali gauti kiekvienas, nepaisant jo tautybės, tikėjimo, politinių pažiūrų, finansinio ar materialinio statuso.

Įstaigos darbuotojai teikdami paslaugas bei veikdami kartu kaip komanda vadovaujasi šiomis viena kitą papildančiomis pagrindinėmis vertybėmis:

Rūpestis ir dėmesys

Laikas ir operatyvumas

Bendradarbiavimas komandoje

Atsakomybė ir sąžiningumas

Profesionalumas ir kokybė

Misija, Vizija, Vertybės

Paliatyviosios pagalbos paslaugos apmokamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo (ligonių kasų) lėšų ir pacientams teikiamos neatlygintinai.

VšĮ “Lietuvos hospisas”   Alytaus filialas
Įm.k. 305775485
Daugų g. 5A, Alytus
Tel.: +370 672 31541
El.p.: info@alytaushospisas.lt

Atsiskaitomoji sąskaita
LT61 7230 0000 0070 0519
Medicinos bankas

© Copyright VšĮ Lietuvos hospisas LT 2022 all rights reserved