Skip to content
VARIOUS

Maldos ir savipagalbos grupės užsiėmimai gedintiems

Kiekvieno  mėnesio  pirmąjį penktadienį Tėviškės  namų  bendruomenė  kviečia visus, patyrusius  artimųjų netektį ir  išgyvenančius  netekties sukeltus pergyvenimus ar tebejaučiančius jų padarinius,   į savipagalbos grupelę:

11 val.  Šv. Mišios už artimus  Šv. Kazimiero bažnyčioje

12 val.  grupelės  narių susitikimas  prie arbatos Daugų g. 5A, Tėviškės namų bendruomenėje.

Registracija tel. 8 672 31 728 arba el. paštu sielovada@teviskesnamai.lt

Gedėjimo tarnyba

 Gedėjimo tarnyba yra svarbi paliatyviosios pagalbos dalis, padeda ligoniams ir šeimoms susidoroti su netektimi, kuri esti susirgimo metu ir po ligonio mirties.

Gedėjimo tarnyboje pagalbą teikia: gedėjimo tarnybos koordinatorius (socialinis darbuotojas ar psichologas), visas paliatyviosios pagalbos personalas ir apmokyti savanoriai.

 Gedėjimo pagalba apima: psichologinę paramą prieš ir po mirties individualiai ar visai šeimai, pagal sudarytą planą, naudojant paštą, telefonines konsultacijas, vizitus, dalyvaudami laidotuvėse, atmintinuose ritualuose, teikdami dvasinę ir pastoralinę paramą taip pat paramą grupėse ir bendruomenėje.

                        GEDĖJIMO LANKSTINUKĄ galima parsisiųsti čia.

VšĮ “Lietuvos hospisas”   Alytaus filialas
Įm.k. 305775485
Daugų g. 5A, Alytus
Tel.: +370 672 31541
El.p.: info@alytaushospisas.lt

Atsiskaitomoji sąskaita
LT61 7230 0000 0070 0519
Medicinos bankas

© Copyright VšĮ Lietuvos hospisas LT 2022 all rights reserved