Skip to content

Dienos socialinė globa namuose

Kas yra dienos socialinė globa?

Tai kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Šias paslaugas, pagal poreikį, gali teikti įvairių specialistų komanda: socialinis darbuotojas, lankomosios priežiūros darbuotojas, slaugytojas ir jo padėjėjas, kineziterapeutas.

mid-shot-woman-therapist-taking-notes-clipboard

Kaip gauti paslaugą?

Norint gauti šią paslaugą, Jums reikės pateikti dokumentus ir atlikti kelis veiksmus, apie kuriuos rasite informaciją žemiau.

Susisiekite su VšĮ „Tėviškės namai“ socialiniu darbuotoju, kuris Jums padės atlikti šiuos veiksmus: 

  • užpildyti prašymo socialinėms paslaugoms gauti formą (SP-8) ir pateikite reikiamus dokumentus (prašymo formą galite užpildyti savarankiškai arba kartu su savo seniūnijos socialiniu darbuotoju):
  • pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
  • sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F027/a) kuriame būtina informacija apie asmens sveikatos būklę, su patvirtinimu, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis. (dėl šio išrašo rekomenduojame kreiptis į savo šeimos gydytoją).

Savivaldybės socialinis darbuotojas, gavęs Jūsų dokumentus, atvyks pas Jus ir per 20 dienų įvertins dienos socialinės globos poreikį. Sprendimą dėl paslaugų skyrimo priimama Jūsų savivaldybės administracijos sudaryta Socialinės globos skyrimo komisija ne vėliau kaip per 20 dienų. Per 5 d. d. nuo sprendimo priėmimo savivaldybė informuos Jus apie priimtą sprendimą. Jei nėra galimybės teikti paslaugų iš karto, būsite įrašytas į laukiančių paslaugos asmenų eilę. Atsiradus galimybei, Jums bus pradėta teikti dienos socialinė globa asmens namuose. Pasirašoma Dienos socialinės globos asmens namuose teikimo ir mokėjimo už ją sutartis.

   Kur kreiptis?

     Jei VšĮ „Lietuvos hospisas“ Jums jau teikia medicinos paslaugas į namus ir Jums reikia nuolatinės socialinės pagalbos, prašome kreiptis į VšĮ „Tėviškės namai“ socialinį darbuotoją šiais kontaktais:

     VIEŠOJI ĮSTAIGA „TĖVIŠKĖS NAMAI“ 

      Daugų g. 5A, Alytus

       tel.  8 602 23 561

       el.paštas globa@teviskesnamai.lt

      www.teviskesnamai.lt

Socialinė globa namuose

VšĮ “Lietuvos hospisas”   Alytaus filialas
Įm.k. 305775485
Daugų g. 5A, Alytus
Tel.: +370 672 31541
El.p.: info@alytaushospisas.lt

Atsiskaitomoji sąskaita
LT61 7230 0000 0070 0519
Medicinos bankas

© Copyright VšĮ Lietuvos hospisas LT 2022 all rights reserved